Информацията за свободни места за ученик/ци се подава съгласно чл. 104 ал.1 и ал.2 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Публикации в раздел "Свободни места за ученик/ци"

Публикувано от: Клас Паралелка Описание Брой места Дата на публикуване:
СУ "Е. Антим І", град Казанлък, община Казанлък 5 в за учебната 2021/2022 година 3 22.06.2022г.
ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН", град Стара Загора, община Стара Загора 8 б английски език с френски език /момче/ 1 26.05.2022г.
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ, град Стара Загора, община Стара Загора 6 а Специализирана 4 03.05.2022г.
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ, град Стара Загора, община Стара Загора 11 а Професия: Помощник-треньор, Специалност: Спорт 13 03.05.2022г.
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ, град Стара Загора, община Стара Загора 11 в Професия: Помощник-треньор, Специалност: Спорт 10 03.05.2022г.
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ, град Стара Загора, община Стара Загора 10 б Професия: Помощник-треньор, Специалност: Спорт 11 03.05.2022г.
ОУ "КУЛАТА", град Казанлък, община Казанлък 7 б общообразователна 7 26.04.2022г.
ОУ "КУЛАТА", град Казанлък, община Казанлък 7 а общообразователна 6 26.04.2022г.
Брой страници: 114