Административни услуги и образци на документи

ИЗДАВАНЕ  НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ  УП-2  ЗА  ОСИГУРИТЕЛЕН  ДОХОД

 ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-2 ЗА БРУТНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ ДОХОД

 ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН (ТРУДОВ) СТАЖ

 ИЗДАВАНЕ  НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ  УП-3  ЗА  ОСИГУРИТЕЛЕН  СТАЖ

 ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  ДОСТЪП  ДО  ОБЩЕСТВЕНА  ИНФОРМАЦИЯ

 ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

   ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

 ИЗДАВАНЕ  НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА  ПРИЗНАВАНЕ  НА  ЗАВЪРШЕНИ  ЕТАПИ  НА  УЧИЛИЩНО  ОБУЧЕНИЕ  ИЛИ СТЕПЕНИ  НА  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  ПО  ДОКУМЕНТИ,  ИЗДАДЕНИ  ОТ  УЧИЛИЩА  НА  ЧУЖДИ  ДЪРЖАВИ

  ИЗДАВАНЕ  НА  УВЕРЕНИЕ  ЗА  ПРИЗНАВАНЕ  НА  УЧИЛИЩНО  ОБУЧЕНИЕ  ИЛИ СТЕПЕНИ  НА  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  ПО  ДОКУМЕНТИ,  ИЗДАДЕНИ  ОТ  УЧИЛИЩА  НА  ЧУЖДИ  ДЪРЖАВИ,  КОЕТО  СЕ  ИЗДАВА  ЗА  ДА  ПОСЛУЖИ  ПРИ  КАНДИДАТСТВАНЕ  ЗА  ПРИДОБИВАНЕ  НА  ПРОВОСПОСОБНОСТ  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  МПС.

      ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ  НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ( ОТ VIII КЛАС ДО XII КЛАС) ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, КОЕТО СЕ ИЗДАВА ДА ПОСЛУЖИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

 ИЗДАВАНЕ  НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА  ПРИЗНАВАНЕ  НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ

 ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ за ИЗДАВАНЕ  НА  УДОСТОВЕРЕНИЕ  ЗА  ПРИЗНАВАНЕ  НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КРЕДИТИ

  ИЗДАВАНЕ  НА  ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ  ИЛИ УВЕРЕНИЕ ЗА  ПРИЗНАВАНЕ  НА  ЗАВЪРШЕНИ  ЕТАПИ  НА  УЧИЛИЩНО  ОБУЧЕНИЕ  ИЛИ СТЕПЕНИ  НА  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ  ПО  ДОКУМЕНТИ,  ИЗДАДЕНИ  ОТ  УЧИЛИЩА  НА  ЧУЖДИ  ДЪРЖАВИ

  ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ИЛИ УВЕРЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕНИ ЕТАПИ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ИЛИ СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ

  ИЗДАВАНЕ  НА  СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА  ПРИЗНАВАНЕ  НА  ЗАВЪРШЕН IV КЛАС  ЗА  ЦЕЛИТЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО В V КЛАС  НА  МЕСТА, ОПРЕДЕЛЕНИ С ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН - ПРИЕМ

   ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН IV КЛАС ЗА ЦЕЛИТЕ НА КАНДИДАТСТВАНЕТО В V КЛАС НА МЕСТА, ОПРЕДЕЛЕНИ С ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ

Брой страници: 2