Текущи съобщения от раздел "Проекти"

Валидност: Публикувано на: Относно: Експерт: Прикачен файл
18.12.2023г. 19.11.2021г.

Проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики – 2“

Славова, Марияна
07.07.2023г. 24.06.2021г.

Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Славова, Марияна
07.07.2023г. 24.06.2021г.

Работа по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Славова, Марияна изтегли
07.07.2023г. 24.06.2021г.

Работа по проект BG05М2ОР001-3.018-0001 "Подкрепа за приобщаващо образование" 

Славова, Марияна
Брой страници: 2