Текущи новини

Дата на публикуване:06.06.2022г.
Кратък текст на новината:

Програма на междуучилищни дейностrи по Проект "Подкрепа за успех"


Съдържание на новината:

Линк към програмата


Публикувано от:
Желязков, Иван
Старши експерт по български език и литература