Текущи новини

Дата на публикуване:18.05.2022г.
Кратък текст на новината:

Кариерно ориентиране на ученици в училища от област Стара Загора за месеци март и април 2022 г.


Съдържание на новината:

Кариерно ориентиране на ученици в училища от област Стара Загора за месеци март и април 2022 г.

 


Публикувано от:
Петкова, Иванка
Старши експерт по професионално образование и обучение