Текущи новини

Дата на публикуване:10.05.2022г.
Кратък текст на новината:

Информация за дуална система на обучение


Съдържание на новината:

Информация за дуална система на обучение


Публикувано от:
Петкова, Иванка
Старши експерт по професионално образование и обучение