Текущи новини

Дата на публикуване:01.04.2022г.
Кратък текст на новината:

Насоки за желаещите украинци да работят като учители в България


Съдържание на новината:

Насоки за желаещите украинци да работят като учители в България

Приложение 1 към чл.10 от Наредба 15 на МОН


Публикувано от:
Славова, Марияна
Старши експерт по информационно осигуряване