Текущи новини

Дата на публикуване:16.03.2022г.
Кратък текст на новината:

Резултати от националната олимпиада Знам и мога за ученици от IV клас


Съдържание на новината:

Линк към резултатите от националната олимпиада е публикуван в раздел Ученици и Учители в рубриката "Олимпиади, състезания и конкурси" и тук:

http://ou4szkh.org/NVO.html.


Публикувано от:
Славова, Марияна
Старши експерт по информационно осигуряване