Архив на новини

Дата на публикуване:28.06.2022г.

ДЕТАЙЛНА СТАТИСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ОТ НВО – VII КЛАС 

Дата на публикуване:27.06.2022г.

Десета областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране

Дата на публикуване:17.06.2022г.

ВАЖНО за седмокласниците и техните родители

 

Дата на публикуване:06.06.2022г.

Програма на междуучилищни дейностrи по Проект "Подкрепа за успех"

Дата на публикуване:30.05.2022г.

Национална програма „Mотивирани учители и квалификация“

Дата на публикуване:27.05.2022г.

Конкурс за експертна длъжност в Националния инспекторат по образованието (НИО), за длъжност „главен инспектор“

Дата на публикуване:27.05.2022г.

Конкурс за експертна длъжност в Националния инспекторат по образованието (НИО), за длъжност „старши инспектор“

Дата на публикуване:18.05.2022г.

Кариерно ориентиране на ученици в училища от област Стара Загора за месеци март и април 2022 г.

Дата на публикуване:10.05.2022г.

Информация за дуална система на обучение

Дата на публикуване:29.04.2022г.

Насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии

 

Брой страници: 52