Текущи новини

Дата на публикуване:28.06.2022г.

ДЕТАЙЛНА СТАТИСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ОТ НВО – VII КЛАС 

Дата на публикуване:27.06.2022г.

Десета областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране

Дата на публикуване:17.06.2022г.

ВАЖНО за седмокласниците и техните родители

 

Дата на публикуване:18.05.2022г.

Кариерно ориентиране на ученици в училища от област Стара Загора за месеци март и април 2022 г.

Дата на публикуване:10.05.2022г.

Информация за дуална система на обучение

Дата на публикуване:29.04.2022г.

Насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии

 

Дата на публикуване:29.04.2022г.

Информация  за приемане на заявления на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за  деца, лишени от родителска грижа, и  от центрове за настаняване от семеен тип и ученици настанени в приемни семейства за прием   в  VIII клас

 

Дата на публикуване:19.04.2022г.

Публикувана е Концепция за процедура „Модернизация на образователна среда“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Дата на публикуване:05.04.2022г.

Кариерно ориентиране на ученици в училища от област Стара Загора за месеци февруари и март 2022 г.

Дата на публикуване:01.04.2022г.

Насоки за желаещите украинци да работят като учители в България

Брой страници: 3