Текущи "Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст"

Дата на публикуване:11.03.2022г.

ИСРМ

     Прочети
Дата на публикуване:11.03.2022г.

ПОМОЩНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА
"ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ"
МОДУЛ ЗА СЪОБЩЕНИЯ

     Прочети
Дата на публикуване:11.03.2022г.

Работни срещи с екипите за обхват по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

     Прочети
Дата на публикуване:11.03.2022г.

Екипите за обхват по Механизма за съвместна работа на институциите за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст -75 екипа за област Стара Загора бяха обучени за прилагане на „МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ ЗА ИНТЕГРИРАНА ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ И РЕСУРСИТЕ НА ДЕТЕ В РИСК“

     Прочети