Раздел "Свободни работни места"

За да прочетете съдържанието, моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Покажи Длъжност Институция Валидност:
Покажи детайли Социален работник по НП "Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници" СУ "Христо Ботев", град Павел баня, община Павел баня 08.07.2022г.
Покажи детайли заместник-директор учебна дейност СУ "Е. Антим І", град Казанлък, община Казанлък 27.07.2022г.
Покажи детайли учител по математика СУ "Е. Антим І", град Казанлък, община Казанлък 27.07.2022г.
Покажи детайли учител по английски език СУ "Е. Антим І", град Казанлък, община Казанлък 27.07.2022г.
Покажи детайли Помощник-възпитател ОУ"ЧУДОМИР", град Казанлък, община Казанлък 27.07.2022г.
Покажи детайли Учител в подготвителна група ОУ"ЧУДОМИР", град Казанлък, община Казанлък 27.07.2022г.
Покажи детайли Учител по математика ОУ"ЧУДОМИР", град Казанлък, община Казанлък 27.07.2022г.
Покажи детайли образователен медиатор по НП " Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници" ІІ ОУ "Христо Ботев", град Гълъбово, община Гълъбово 12.07.2022г.
Покажи детайли образователен медиатор ОУ "Христо Ботев" ", село Александрово, община Павел баня 05.07.2022г.
Покажи детайли Образователен медиатор ІОУ, град Гълъбово, община Гълъбово 05.07.2022г.
Покажи детайли Електротехник, поддръжка сгради ПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ", град Стара Загора, община Стара Загора 08.07.2022г.
Покажи детайли Ръководител направление "ИКТ" XIII ОУ "Св.П.ХИЛЕНДАРСКИ", град Стара Загора, община Стара Загора 08.07.2022г.
Покажи детайли Учител на група на целодневна организация на учебния ден 1-4 клас XIII ОУ "Св.П.ХИЛЕНДАРСКИ", град Стара Загора, община Стара Загора 08.07.2022г.
Покажи детайли Учител на група на целодневна организация на учебния ден 1-4 клас XIII ОУ "Св.П.ХИЛЕНДАРСКИ", град Стара Загора, община Стара Загора 08.07.2022г.
Покажи детайли Образователен медиатор

ПГЕТ "Г.С.Раковски"

, град Стара Загора, община Стара Загора
06.07.2022г.
Покажи детайли Учител в детска градина ДГ № 13 "Мечо Пух", град Казанлък, община Казанлък 12.07.2022г.
Покажи детайли Учител по български език и литература ГПЧЕ "РОМЕН РОЛАН", град Стара Загора, община Стара Загора 14.07.2022г.
Покажи детайли Образователен медиатор ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", село Черна гора, община Братя Даскалови 15.07.2022г.
Покажи детайли социален работник ІІ ОУ, град Раднево, община Раднево 05.07.2022г.
Покажи детайли образователен медиатор ОУ "Кирил и Методий", село Свобода, община Чирпан 04.07.2022г.
Покажи детайли учител музика ДГ №66 "Детски рай", град Стара Загора, община Стара Загора 26.08.2022г.
Покажи детайли Учител по биология и здравно образование ПМГ "Гео Милев", град Стара Загора, община Стара Загора 22.07.2022г.
Покажи детайли Учител по информатика и информационни технологии ПМГ "Гео Милев", град Стара Загора, община Стара Загора 22.07.2022г.
Покажи детайли учител по английски език ЧОУ "Елин Пелин", град Стара Загора, община Стара Загора 22.08.2022г.
Покажи детайли чистач ОУ "К. и Методий", село Паничерево, община Гурково 30.09.2022г.
Покажи детайли Завеждащ административна служба ПГСС, град Чирпан, община Чирпан 08.07.2022г.
Покажи детайли учител ОДЗ"Радост", град Гълъбово, община Гълъбово 15.07.2022г.
Покажи детайли учител ОДЗ"Радост", град Гълъбово, община Гълъбово 15.07.2022г.
Покажи детайли учител

СДГ"Наталия"

, град Гълъбово, община Гълъбово
15.07.2022г.
Покажи детайли учител

СДГ"Наталия"

, град Гълъбово, община Гълъбово
15.07.2022г.
Покажи детайли учител ДГ №25 "Ален мак", град Стара Загора, община Стара Загора 09.09.2022г.
Покажи детайли Учител по математика ЧОУ "Елин Пелин", град Стара Загора, община Стара Загора 31.08.2022г.