Харта на клиента

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката

Регионалено управление на образованието – Стара Загора

6000 Стара Загора,  БУЛСТАТ 000818606

телефони: 042/25 21 29;  621 957; 621 958; 25 31 09; 25 31 14; 621 956; факс: 252 129; 627 607

e-mail:  rio_stara_zagora@mon.bg;   https://www.ruobg.com 

 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието – Стара Загора

 

УТВЪРЖДАВАМ : 

ТАТЯНА ДИМИТРОВА

НАЧАЛНИК НА РУО- СТАРА ЗАГОРА

 

със Заповед № РД-06-324/ 22.04.2020 г.

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието – Стара Загора

 

 

Харта на клиента

 

Чрез тази Харта ние поемаме ангажимент да спазваме обявените стандарти за качество на административното обслужване

 

Прилаганите стандарти за качество на административното обслужване Ви гарантират:

 

Лесен достъп и удобства  в Центъра за административно обслужване (ЦАО)

 

  Лесен достъп с обществен транспорт до ЦАО:

  гр. Стара Загора, ул. „Барейро“ 9

 

спирка „Магазин Билла“, бул. Цар Симеон Велики, линии №: 12, 13, 20, 21, 24, 26, 33, 36, 44, 62, 64, 65, 91, 92, 93, 94, 96;

  Паркиране

 

безплатен паркинг в близост до ЦАО

   

 Удобно работно време

 

от 9:00 до 17:30 часа, без прекъсване

 

  Указателни табели за лесно и бързо ориентиране за:

·      работното време

·      гишетата за заявяване и получаване на документи

·      информация за услугите

  За клиенти със специфични потребности:

 

нашите служители ще Ви окажат необходимото съдействие по време на престоя Ви в ЦАО

  В ЦАО на Ваше разположение са:

 

·      столове, маси и пособия за попълване на документи

·      питейна вода и възможност за ползване на тоалетна

·      безплатен интернет, компютър, възможност за принтиране, сканиране и копиране

Добра информираност, бърза и лесна комуникация

 

 Нашите служители ще Ви се представят и ще Ви обслужат

   

 

·      любезно, с лично отношение, уважение и търпение

·      при спазване на конфиденциалност

 

  Информация за услугите ни ще намерите:

 

 

·     на интернет страницата ни в секция „Административно обслужване“

·     на място в ЦАО:

·     на хартиен носител, в т.ч. лесни и опростени образци за услугите: информацията за предоставяните от нас услуги е групирана по материя

 

  Съдействие на място в ЦАО ще получите от

 

Нашите служители в ЦАО и/или нашите експерти, които:

- ще отговорят на въпросите Ви по повод обслужването

- ще Ви окажат помощ при попълване на документи за обслужването

 

Предимства на обслужването

 

  

  Разглеждаме и отговаряме бързо на Ваши запитвания от общ характер

 

·      за устни запитвания на място или по телефона – на момента

·      ако е необходима допълнителна проверка - в рамките на 20 минути

·      за писмени запитвания – до 3 работни дни

 

 

  

   

 

 

 

  Бързо обслужване

 

 

 

 

    

  В рамките на 20 минути:

 ·  ще приемем Вашите документи

 ·  ще Ви предоставим готовите документи

 ·  ако е необходимо ще извършим и консултация с експерт по услугата

 

  Ще ви обслужим само на едно гише

 

       В ЦАО няма да Ви се наложи за една услуга:

 ·  да посещавате повече от едно гише

 ·  да посещавате два пъти едно и също гише

 

Ще Ви уведомим за готовия резултат от услугата

 

Когато документът Ви е готов, включително предсрочно, ще Ви уведомим на посочени от Вас координати – телефон, електронна поща

 

 

Моля информирайте ни при проблеми във връзка с административното обслужване, като можете да подадете и сигнал, предложение или жалба:

 

На място в ЦАО

 

  Стараем се да решим въпроса и да отстраним проблема веднага - в рамките на престоя Ви в ЦАО

 

·      обърнете се към служителите ни в ЦАО

·      поискайте да Ви насочат и да Ви свържат с експерта по казуса

·      при необходимост се обърнете към началника на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване”

 

Пишете ни

 

  Вашите сигнали, предложения или жалби ще получат обективен отговор

 

           Може да ги подадете:

·      6000, гр. Стара Загора, ул. Барейро № 9, ет. 4, РУО-Стара Загора

·      rio_stara_zagora@mon.bg

·      в обозначената кутия в ЦАО

Обадете ни се

 

  Ще Ви изслушаме и уведомим каква реакция и в какъв срок да очаквате

 

           За връзка с:

·      ЦАО: тел.: 042 25-21-29; 0878 491365;

·     Началник на отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” Стефка Бояджиева, тел.: 042 62-19-58; 0879 833281

 

Приемен ден на началника на РУО-Стара Загора

 

Приемното време на началника на РУО – Стара Загора е както следва:

 

 

понеделник: от 14:00 часа до 17:00 часа

петък: от 10:00 часа до 13:00 часа.          

Запишете си час на телефон: 042 25-21-29; 0878 491365;

 

 

Информация за Вашата удовлетвореност

 

  Всяка година до
1
април в секция „Административно обслужване“ ще намерите публикуван

 

Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите с:

- получената и анализирана информация от Вашата обратна връзка

- резултатите от измерването на удовлетвореността Ви

- предприетите от нас действия за подобряване качеството на обслужване

 

 

             

Благодарим Ви за Вашето учтиво отношение и уважение при комуникацията с нас!