Раздел "Декларации по ЗПКОНПИ"

Регистър на декларации по ЗПКОНПИ в Excel. За да изтеглите файла кликнете тук

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че има прикачен файл), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Община, населено място, институция Име, презиме и фамилия Дата на подаване вх. № По чл. 35, ал. 1, точкa:
Покажи детайли ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън, община Казанлък - директор Гюлюзар Гюрсел Василева 23.05.2022г. РД-17-431/23.05.2022 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън, община Казанлък - директор Гюлюзар Гюрсел Василева 04.05.2022г. РД-17-325/04.05.2022 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "Христо Ботев", с. Опан, община Опан - директор Златина Стоянова Инджова 01.04.2022г. РД-17-198/01.04.2022 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев", с. Опан, община Опан - директор Златина Стоянова Инджова 03.03.2022г. РД-17-114/04.03.2022 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий", с. Калояновец, община Стара Загора - директор София Христова Тодорова 01.03.2022г. РД-17-109/01.03.2022 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий", с. Калояновец, община Стара Загора - директор София Христова Тодорова 04.02.2022г. РД-17-57/04.02.2022 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГ "Иван Хаджиенов", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Мариана Драганова Демирева 03.11.2021г. РД-17-973/03.11.2021 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ "Иван Хаджиенов", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Мариана Драганова Демирева 28.10.2021г. РД-17-957/28.10.2021 г. т.1 и т.3
Покажи детайли IX ОУ "Веселин Ханчев", гр. Стара Загора - директор Мария Митева Горчева-Неделкова 28.10.2021г. РД-17-958/28.10.2021 г. т.2 и т.4
Покажи детайли IX ОУ "Веселин Ханчев", гр. Стара Загора - директор Мария Митева Горчева-Неделкова 15.10.2021г. РД-17-926/15.20.2021 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Кънчево, община Казанлък - директор Даниел Стефанов Цокев 30.09.2021г. РД-17-893/30.09.2021 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Кънчево, община Казанлък - директор Даниел Стефанов Цокев 01.09.2021г. РД-17-799/01.09.2021 г. т.1 и т.3
Покажи детайли Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Ръжена, община Казанлък - директор Албена Кръстева 29.09.2021г. РД-17-889/29.09.2021 г. т.2 и т.4
Покажи детайли Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Ръжена, община Казанлък - директор Албена Кръстева 01.09.2021г. РД-17-798/01.09.2021 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Хаджидимитрово, община Казанлък - директор Димитър Божидаров Ялъмов 27.09.2021г. РД-17-884/27.09.2021 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Хаджидимитрово, община Казанлък - директор Димитър Божидаров Ялъмов 01.09.2021г. РД-17-800/01.09.2021 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Поп Минчо", с. Коларово, община Раднево - директор Таня Монева Минчева 21.09.2021г. РД-17-872/21.09.2021 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Поп Минчо", с. Коларово, община Раднево - директор Таня Монева Минчева 30.08.2021г. РД-17-785/30.08.2021 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски", гр. Гурково, община Гурково - директор Елисавета Трайкова Грозева 20.09.2021г. РД-17-863/20.09.2021 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски", гр. Гурково, община Гурково - директор Елисавета Трайкова Грозева 30.08.2021г. РД-17-784/30.08.2021 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Дъбово, община Мъглиж - директор Евгения Борисова Цветкова 09.07.2021г. РД-17-728/09.07.2021 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Дъбово, община Мъглиж - директор Евгения Борисова Цветкова 24.06.2021г. РД-17-708/24.06.2021 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Кулата", гр. Казанлък, община Казанлък-директор Донка Димова Симеонова 07.05.2021г. РД-17-517/07.05.2021 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски", с. Гита, община Чирпан - директор Галина Стайкова Коева 18.12.2020г. РД-17-1320/18.12.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски", с. Гита, община Чирпан - директор Галина Стайкова Коева 01.12.2020г. РД-17-1272/01.12.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Самара", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Зорница Мариова Алексиева 08.10.2020г. РД-17-1133/08.10.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Самара", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Зорница Мариова Алексиева 06.10.2020г. РД-17-1121/06.10.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Кирил и Методий", с. Свобода, община Чирпан - директор Златина Стефанова Иванова 24.09.2020г. РД-17-1094/24.09.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Кирил и Методий", с. Свобода, община Чирпан - директор Златина Стефанова Иванова 09.09.2020г. РД-17-1030/09.09.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли Първо ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Раднево, община Раднево - директор Станка Славова Атанасова 24.09.2020г. РД-17-1096/24.09.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли Първо ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Раднево, община Раднево - директор Станка Славова Атанасова 02.09.2020г. РД-17-1010/02.09.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли XI ОУ "Николай Лилиев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Желязко Бонев Богданов 24.09.2020г. РД-17-1098/24.09.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли XI ОУ "Николай Лилиев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Желязко Бонев Богданов 02.09.2020г. РД-17-1011/02.09.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ППМГ "Гео Милев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Мариета Христова Петрова 17.09.2020г. РД-17-1074/17.09.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ППМГ "Гео Милев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Мариета Христова Петрова 02.09.2020г. РД-17-1012/02.09.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли V ОУ "Митьо Станев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Димитринка Пеева Йовчева 04.09.2020г. РД-17-1024/04.09.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли V ОУ "Митьо Станев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Димитринка Пеева Йовчева 25.08.2020г. РД-17-991/25.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. Климент Охридски", с. Горно Черковище, община Казанлък - директор Гинка Вълкова Желязкова 21.07.2020г. РД-17-817/21.07.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Климент Охридски", с. Горно Черковище, община Казанлък - директор Гинка Вълкова Желязкова 16.07.2020г. РД-17-497/16.07.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", гр. Мъглиж, община Мъглиж - директор Милена Петкова Челебиева 01.09.2020г. РД-17-1006/01.09.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Мати Болгария", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Боряна Ангелова Попова 02.09.2020г. РД17-1019/03.09.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Мати Болгария", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Боряна Ангелова Попова 04.08.2020г. РД-17-939/04.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли Център за специална образователна подкрепа, гр. Мъглиж, община Мъглиж - директор Десислава Живкова Станкова 01.09.2020г. РД-17-1008/01.09.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли Център за специална образователна подкрепа, гр. Мъглиж, община Мъглиж - директор Десислава Живкова Станкова 06.08.2020г. РД-17-950/06.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", гр. Мъглиж, община Мъглиж - директор Милена Петкова Челебиева 06.08.2020г. РД-17-951/06.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Чирпан, община Чирпан - директор Михаил Желев Желев 24.08.2020г. РД-17-990/24.08.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Чирпан, община Чирпан - директор Михаил Желев Желев 05.08.2020г. РД-17-946/05.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Иван Мирчев", с. Дълбоки, община Стара Загора - директор Жанета Дончева Донева 24.08.2020г. РД-17-989/24.08.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Иван Мирчев", с. Дълбоки, община Стара Загора - директор Жанета Дончева Донева 06.08.2020г. РД-17-952/06.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ВСУ "Захари Стоянов", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Георги Николаев Еремиев 24.08.2020г. РД-17-988/24.08.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ВСУ "Захари Стоянов", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Георги Николаев Еремиев 06.08.2020г. РД-17-954/06.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Осетеново, община Павел баня - директор Фатме Шабан Калфа 01.09.2020г. РД-17-1003/01.09.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Осетеново, община Павел баня - директор Фатме Шабан Калфа 06.08.2020г. РД-17-953/06.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Н. Й. Вапцаров", с. Габарево, община Павел баня - директор Весела Венциславова Укалска 01.09.2020г. РД-17-1004/01.09.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Н. Й. Вапцаров", с. Габарево, община Павел баня - директор Весела Венциславова Укалска 05.08.2020г. РД-17-945/05.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ "Братя Жекови", с. Елхово, община Николаево - директор Калина Йовчева Донева 26.08.2020г. РД-17-993/26.08.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Братя Жекови", с. Елхово, община Николаево - директор Калина Йовчева Донева 04.08.2020г. РД-17-938/04.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Казанлък, община Казанлък-директор Мария Денчева Колева 21.08.2020г. РД-17-983/21.08.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Казанлък, община Казанлък-директор Мария Денчева Колева 07.08.2020г. РД-17-963/07.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Георги Кирков", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Сребра Сталева Касева 14.08.2020г. РД-17-973/14.08.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Георги Кирков", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Сребра Сталева Касева 06.08.2020г. РД-17-956/06.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли II ОУ "Христо Ботев", гр. Гълъбово, община Гълъбово - директор Жечка Йорданова Михова 14.08.2020г. РД-17-969/14.08.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли II ОУ "Христо Ботев", гр. Гълъбово, община Гълъбово - директор Жечка Йорданова Михова 06.08.2020г. РД-17-948/06.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Оризово, община Братя Даскалови - директор Живка Пеева Петрова 28.08.2020г. РД-17-1000/28.08.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Оризово, община Братя Даскалови - директор Живка Пеева Петрова 06.08.2020г. РД-17-955/06.08.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Александрово, община Павел баня - директор Донка Бонева Миткова 09.06.2020г. РД-17-507/09.06.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Александрово, община Павел баня - директор Донка Бонева Миткова 01.06.2020г. РД-17-464/01.06.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Горно Ботево, община Стара Загора - директор Лилия Михайлова Ангелова 26.06.2020г. РД-17-609/26.06.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Горно Ботево, община Стара Загора - директор Лилия Михайлова Ангелова 01.06.2020г. РД-17-466/01.07.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГОХ "Райна Княгиня", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Зина Александрова Камбурова 09.06.2020г. РД-17-503/09.06.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГОХ "Райна Княгиня", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Зина Александрова Камбурова 01.06.2020г. РД-17-453/01.06.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГСАГ "Лубор Байер", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Георги Славов Славов 01.06.2020г. РД-17-454/01.06.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГСАГ "Лубор Байер", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Георги Славов Славов 25.06.2020г. рд-17-601/25.06.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Пенка Атанасова Трандева-Рибарска 01.06.2020г. РД-17-455/01.06.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Пенка Атанасова Трандева-Рибарска 25.06.2020г. РД-17-603/25.06.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГСС, гр. Чирпан, община Чирпан - директор Таня Генова Стоянова 18.06.2020г. РД-17-543/18.06.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГСС, гр. Чирпан, община Чирпан - директор Таня Генова Стоянова 01.06.2020г. РД-17-452/01.06.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Ген. Скобелев", с. Скобелево, община Павел баня - директор Донка Петрова Попова 15.06.2020г. РД-17-530/15.06.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Ген. Скобелев", с. Скобелево, община Павел баня - директор Донка Петрова Попова 01.06.2020г. РД-17-465/01.06.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи, гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Майя Христова Найденова-Георгиева 25.06.2020г. РД-17-590/25.06.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи, гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Майя Христова Найденова-Георгиева 17.06.2020г. РД-17-541/17.06.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Кирил Христов", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Господин Вълев Балъкчиев 18.06.2020г. РД-17-544/18.06.2020 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Кирил Христов", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Господин Вълев Балъкчиев 01.06.2020г. РД-17-458/01.06.2020 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ "Св. Кл. Охридски", гр. Чирпан, община Чирпан - директор Галина Атанасова Маркова 05.12.2019г. РД-17-1024/05.12.2019 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Св. Кл. Охридски", гр. Чирпан, община Чирпан - директор Галина Атанасова Маркова 12.11.2019г. РД-17-975/12.11.2019 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Васил Левски", с. Бузовград, община Казанлък - директор Лиляна Петрова Алтънска 07.08.2018г. РД-17-938/07.08.2018 г. т.2 и т.4
ОУ "Христо Ботев", с.Братя Кунчеви, община Стара Загора - директор Светла Димитрова Монева 07.06.2018г. РД-17-538/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГСС "Гео Милев",гр.Мъглиж, община Мъглиж-директор Росица Петрова Милинкова 10.12.2018г. РД-17-1250/11.12.2018г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ"АТАНАС ДАМЯНОВ ",г.Николаево, община Николаево-директор Петко Пеев Петков 17.12.2018г. РД-17-1270/20.12.2018г. т.2 и т.4
Покажи детайли XII ОУ "Ст.Караджа",г.Стара Загора, община Стара Загора-директор Стефан Желев Желев 06.06.2018г. РД-17-492/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев",с.Братя Даскалови, община Братя Даскалови-директор Гергина Стефанова Славова 05.07.2018г. РД-17-916/27.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГ по селско стопанство "Гео Милев", гр. Мъглиж, общ. Мъглиж - директор Росица Петрова Милинкова 28.11.2018г. РД-17-1223/28.11.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГМТТ "Н. Й. Вапцаров", гр. Стара Загора-директор Стоян Митев Колев 28.11.2018г. РД-17-1224/28.11.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГ "Атанас Дамянов", гр. Николаево, община Николаево - директор Петко Пеев Петков 28.11.2018г. РД-16-1225/28.11.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "П. К. Яворов", гр. Чирпан, община Чирпан - директор Трифон Найденов Йорданов 12.07.2018г. РД-17-855/12.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Просвета",с.Тъжа, община Павел баня - директор Наталия Веселинова Каракоева-Бомбева 25.07.2018г. РД-17-895/25.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Георги Бенковски", с. Манолово, община Павел баня - директор Даниела Ганчева Иванова 12.07.2018г. РД-16-7112/30.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Нова махала, община Николаево - директор Димитринка Атанасова Цветкова 10.07.2018г. РД-17-844/10.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Васил Левски", с. Едрево, община Николаево - директор Искра Пасева Георгиева 11.07.2018г. РД-17-863/16.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Николаево, община Николаево - директор Венина Димитрова Цонкова 09.07.2018г. РД-17-859/13.07.2018 г. - т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Зимница, община Мъглиж - директор Андриана Иванова Белчева 12.07.2018г. РД-17-873/19.07.2018 г. - т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Дъбово, община Мъглиж - директор Даниела Димчева Петрова-Динева 16.07.2018г. РД-17-879/20.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли Първо ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Гълъбово, община Гълъбово - директор Теодора Желева Желева 17.07.2018г. РД-17-872/19.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев",с.Братя Даскалови, община Братя Даскалови-директор Гергина Стефанова Славова 02.08.2018г. РД-17-936/07.08.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Д-р Петър Берон", с. Овощник, община Казанлък - директор Димитър Николов Гайдаров 15.07.2018г. РД-17-866/17.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Кънчево, община Казанлък - директор Албена Сашкова Кръстева 30.07.2018г. РД-16-7459/10.08.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън, община Казанлък - директор Мария Ангелова Кафалиева 23.07.2018г. РД-17-914/26.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Антон Страшимиров", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Валерий Димитров Попов 25.07.2018г. РД-17-891/25.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, община Казанлък - директор Антони Илиев Илиев 16.07.2018г. РД-17-870/18.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък, община Казанлък - директор Дечко Георгиев Пейчинов 09.07.2018г. РД-17-851/12.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Румена Пенчева Петрова 27.07.2018г. РД-17-926/31.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Хрищени, община Стара Загора - директор Катерина Райчева Атанасова 18.07.2018г. РД-17-871/18.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Хан Аспарухово, община Стара Загора - директор Станимира Стойчева Димова 13.07.2018г. РД-17-864/16.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Загоре, община Стара Загора - директор Дияна Христова Панайотова 17.07.2018г. РД-17-848/11.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли XIII ОУ "Св. П. Хилендарски", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Иво Николов Радков 25.07.2018г. РД-17-884/25.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли VI OУ "Св. Никола", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Дарина Николова Гайдарова 20.07.2018г. РД-17-20.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГЕТ "Г. С. Раковски", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Даниела Христова Пашова 12.07.2018г. РД-17-854/12.07.2018 г. - т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Железник", гр. Стара Загора, община Стара Загора-директор Петя Богомилова Лазарова 30.07.2018г. РД-16-7131/30.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Иван Вазов", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Динко Бойчинов Цвятков 21.07.2018г. РД-17-880/23.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли РУО - Стара Загора - технически сътрудник-касиер Надежда Иванова Георгиева 05.06.2018г. РД-17-473/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли РУО - Стара Загора - главен специалист - човешки ресурси Динка Димова Делева 05.06.2018г. РД-17-495/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Отец Паисий", с. Зетьово, община Чирпан - директор Пенка Иванова Димова 07.06.2018г. РД-17-561/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски", гр. Чирпан, община Чирпан - директор Киро Пенев Пенев 29.05.2018г. РД-17-441/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Сърнево, община Раднево - директор Ени Любенова Стоянова 04.06.2018г. РД-17-476/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Поп Минчо", с. Коларово, община Раднево - директор Нели Славчева Петрова 07.06.2018г. РД-17-553/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли II ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Раднево, община Раднево - директор Милена Петкова Димитрова 04.06.2018г. РД-17-425/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Гео Милев", гр. Раднево, община Раднево - директор Иван Боев Пейчев 06.06.2018г. РД-17-556/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево, община Раднево -директор Мария Калчева Колева 08.06.2018г. РД-17-573/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Търничени, община Павел баня - директор Катерина Боянова Влаева 28.05.2018г. РД-17-465/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски", с. Горно Сахране, община Павел баня - директор Красимира Василева Добрева 06.06.2018г. РД-17-558/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев", гр. Павел баня, община Павел баня - директор Ганка Кънева Гогова 01.06.2018г. РД-17-440/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по ресторантьорство и хотелиерство, гр. Павел баня, община Павел баня - директор Даниела Христова Андонова 04.06.2018г. РД-17-557/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Паничерево, община Гурково - директор Радка Стойкова Георгиева 29.05.2018г. РД-17-436/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Смирненски", гр. Гурково, община Гурково - директор Лальо Христов Лалев 01.06.2018г. РД-17-513/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Ягода, община Мъглиж Мариана Димитрова Бижева 04.06.2018г. РД-17-437/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Смирненски", с. Тулово, община Мъглиж - директор Татяна Неделчева Цанекова 28.05.2018г. РД-17-451/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Ветрен, община Мъглиж - директор Пенка Атанасова Стоянова 04.06.2018г. РД-17-429/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Обручище, община Гълъбово - директор Илина Гочева Генова 05.06.2018г. РД-17-498/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Васил Левски", гр. Гълъбово, община Гълъбово - директор Нели Иванова Кючукова 07.06.2018г. РД-17-554/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ по енергетика и електротехника, гр. Гълъбово, община Гълъбово Петронка Георгиева Цветковска 05.06.2018г. РД-17-455/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Черна гора, община Братя Даскалови - директор Анета Стефанова Делчева 05.06.2018г. РД-17-503/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Г. С. Раковски", с. Партизанин, община Братя Даскалови - директор Димитър Милев Димитров 04.06.2018г. РД-17-512/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Д-р Петър Берон", с. Мирово, община Братя Даскалови - директор Валентина Драганова Паунова 30.05.2018г. РД-17-453/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "П. К. Яворов", с. Гранит, община Братя Даскалови - директор Сребка Недева Проданова 05.06.2018г. РД-17-509/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Шипка, община Казанлък - директор Невена Мачева Колева 04.06.2018г. РД-17-549/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Д-р Петър Берон", с. Шейново, община Казанлък - директор Младен Стефанов Манчева 06.06.2018г. РД-17-504/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Кирил и Методий", с. Копринка, община Казанлък - директор Мирия Минчева Божилова 05.06.2018г. РД-17-548/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Енина, община Казанлък - директор Детелина Желева Начева 30.05.2018г. РД-17-452/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Цвета Денева Коева - Милева 31.05.2018г. РД-17-447/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Чудомир", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Донка Ненова Севданска 01.06.2018г. РД-17-448/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Екзарх Антим І", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Радиана Стефанова Стефанова 04.06.2018г. РД-17-506/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Красимир Михайлов Дамянов 06.06.2018г. РД-17-547/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГ "Акад. П. Стайнов", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Нели Йовчева Пенчева 05.06.2018г. РД-17-516/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ЦСОП, гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Еленка Господинова Иванова 05.06.2018г. РД-17-544/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Зора", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Ваня Борисова Георгиева 05.06.2018г. РД-17-539/07.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Димитър Благоев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Жана Пенчева Минчева 08.06.2018г. РД-17-570/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НУ "Кольо Ганчев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Галина Колева Петкова 04.06.2018г. РД-17-474/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Бойчо Русев", с. Преславен, община Стара Загора - директор Анелия Петкова Буюклиева 08.06.2018г. РД-17-569/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли XI ОУ "Николай Лилиев", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора - директор Мариета Христова Петрова 28.05.2018г. РД-17-471/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли II ОУ "П. Р. Славейков", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора - директор Милена Желязкова Желязкова 08.06.2018г. РД-17-577/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГСД "инж. Недьо Ранчев", гр. Стара Загора, община Стара Загора-директор Ваня Вълчева Димитрова 30.05.2018г. РД-17-459/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГЕ "Джон Атанасов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора - директор Начо Димитров Начев 05.06.2018г. РД-17-480/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли НПГВМ "Иван Павлов", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора - директор Камен Димитров Ябълкаров 06.06.2018г. РД-17-493/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ТГ "Княз Симеон Търновски", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора - директор Снежана Танева Танева 04.07.2018г. РД-17-814/05.07.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ТГ "Княз Симеон Търновски", гр. Стара Загора, общ. Стара Загора - директор Снежана Танева Танева 08.06.2018г. РД-17-590/08.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ПГМТТ "Н. Й. Вапцаров", гр. Стара Загора-директор Стоян Митев Колев 17.12.2018г. РД-17-1263/19.12.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Георги Райчев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Николай Димов Широв 05.06.2018г. РД-17-478/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли Спортно училище Тодор Каблешков", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Димо Динев Неделчев 30.05.2018г. РД-17-460/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Максим Горки", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Мариана Недялкова Пенчева - Абединова 04.06.2018г. РД-17- 434/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Васил Левски", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Лина Георгиева Борисова 05.06.2018г. РД-17- 499/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли СУ "Христо Ботев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Александър Нейков Буров 29.05.2018г. РД-17- 454/05.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ГПЧЕ "Ромен Ролан", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Теодора Господинова Николова 06.06.2018г. РД-17-497/06.06.2018 г. т.2 и т.4
Покажи детайли ОУ "Васил Левски", с. Бузовград, община Казанлък - директор Лиляна Петрова Алтънска 06.08.2018г. РД-17-931/06.08.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "П. К. Яворов", гр. Чирпан, община Чирпан - директор Трифон Найденов Йорданов 09.07.2018г. РД-17-908/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Хрищени, община Стара Загора - директор Катерина Райчева Атанасова 10.07.2018г. РД-17-903/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Хан Аспарухово, община Стара Загора - директор Станимира Стойчева Димова 09.07.2018г. РД-17-892/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Христо Ботев", с. Загоре, община Стара Загора - директор Дияна Христова Панайотова 10.07.2018г. РД-17-893/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли XIII ОУ "Св. П. Хилендарски", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Иво Николов Радков 10.07.2018г. РД-17-888/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли VI OУ "Св. Никола", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Дарина Николова Гайдарова 10.07.2018г. РД-17-906/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГЕТ "Г. С. Раковски", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Даниела Христова Пашова 12.07.2018г. РД-17-912/26.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "Железник", гр. Стара Загора, община Стара Загора-директор Петя Богомилова Лазарова 25.07.2018г. РД-17-911/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли СУ "Иван Вазов", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Динко Бойчинов Цвятков 09.07.2018г. РД-17-904/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Просвета",с.Тъжа, община Павел баня - директор Наталия Веселинова Каракоева-Бомбева 10.07.2018г. РД-17-895/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Георги Бенковски", с. Манолово, община Павел баня - директор Даниела Ганчева Иванова 10.07.2018г. РД-17-897/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Нова махала, община Николаево - директор Димитринка Атанасова Цветкова 09.07.2018г. РД-17-898/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ "Васил Левски", с. Едрево, община Николаево - директор Искра Пасева Георгиева 10.07.2018г. РД-17-894/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Николаево, община Николаево - директор Венина Димитрова Цонкова 10.07.2018г. РД-17-905/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли НУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Зимница, община Мъглиж - директор Андриана Иванова Белчева 09.07.2018г. РД-17-896/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Дъбово, община Мъглиж - директор Даниела Димчева Петрова-Динева 06.07.2018г. РД-17-920/27.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Д-р Петър Берон", с. Овощник, община Казанлък - директор Димитър Николов Гайдаров 17.07.2018г. РД-17-887/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Кънчево, община Казанлък - директор Албена Сашкова Кръстева 10.07.2018г. РД-17-887/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън, община Казанлък - директор Мария Ангелова Кафалиева 10.07.2018г. РД-17-901/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ОУ "Антон Страшимиров", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Валерий Димитров Попов 10.07.2018г. РД-17-891/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, община Казанлък - директор Антони Илиев Илиев 09.07.2018г. РД-17-889/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък, община Казанлък - директор Дечко Георгиев Пейчинов 09.07.2018г. РД-17-899/25.07.2018 г т.1 и т.3
Покажи детайли ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Румена Пенчева Петрова 06.07.2018г. РД-17-890/25.07.2018 г. т.1 и т.3
Покажи детайли I ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Гълъбово, община Гълъбово - директор Теодора Желева Желева 09.07.2018г. РД-17-902/25.07.2018 г. т.1 и т.3