Раздел "Декларации по ЗПУКИ"

ДЕКЛАРАЦИИ
по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
За да прочетете пълното съдържание на декларациите(в случай че е дадено съгласие), моля изберете изображението с лупа от първата колона на таблицата
Община, населено място, институция Име, презиме и фамилия Дата на подаване вх. №
ПГ "Иван Хаджиенов", гр. Казанлък - директор Цветан Илиев Павлов 15.01.2018г. 391/15.01.2018 г., 392/15.01.2018 г., 393/15.01.2018 г.
ОУ "Отец Паисий", с. Калояновец, общ. Стара Загора - директор Христо Иванов Белчев 15.01.2018г. ЧР-04-388/15.01.2018 г., ЧР-04-389/15.01.2018 г.,ЧР-04-390/15.01.2018 г.
II ОУ "Христо Ботев", гр. Гълъбово, община Гълъбово - директор Жечка Йорданова Михова 02.10.2017г. 520 от 02.10.2017 г., 521 от 02.10.2017 г.
ПГ по селско стопанство, гр. Чирпан, община Чирпан - директор Таня Генова Тотева 09.01.2009г. 247 от 12.01.2009 г.; 806 от 28.01.2009 г.
ПГ "Св. Иван Рилски", гр. Раднево, община Раднево -директор Мария Калчева Колева 17.02.2017г. 798 от 28.01.2009 г. и 489 от 17.02.2017 г.
Център за специална образователна подкрепа, гр. Мъглиж, община Мъглиж - директор Десислава Живкова Станкова 02.10.2017г. 518 от 02.10.2017 г., 519 от 02.10.2017 г.
ПГ по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък, община Казанлък -директор Антони Илиев Илиев 09.08.2016г. 471 от 09.08.2016 г. и 472 от 09.08.2016 г.
ПГТТМ, гр. Казанлък, община Казанлък - директор Дечко Георгиев Пейчинов 15.01.2016г. 435 от 15.01.2016 г. и 436 от 15.01.2016 г.
ПГ "Иван Хаджиенов", гр. Казанлък, община Казанлък-директор Мариана Драганова Демирева 15.08.2012г. 866 от 15.08.2012 г. и 867 от 15.08.2012 г.
Център за специална образователна подкрепа, гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Еленка Господинова Иванова 27.01.2009г. 730 от 27.01.2009 г.
ПГСД "инж. Недьо Ранчев", гр. Стара Загора, община Стара Загора-директор Ваня Вълчева Димитрова 27.01.2009г. 177 от 29.06.2010 г.
ПГОХ "Райна Княгиня", гр. Стара Загора, община Стара Загора-директор Зина Александрова Камбурова 30.06.2010г. 179 от 01.07.2010 г.
ПГ по електоринка "Джон Атанасов", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Начо Димитров Начев 22.01.2009г. 538 от 22.01.2009 г.
ПГВМ "Иван П. Павлов", гр. Стара Загора-директор Камен Димитров Ябълкаров 23.01.2009г. 598 от 23.01.2009 г.
ПГСАГ "Лубор Байер", гр. Стара Загора-директор Георги Славов Славов 27.01.2009г. 743 от 27.01.2009 г.
ПГЕТ "Г. С. Раковски", гр. Стара Загора-директор Даниела Христова Пашова 11.11.2015г. 417 от 11.11.2015 г. и 418 от 11.11.2015 г.
ПГМТТ "Н. Й. Вапцаров", гр. Стара Загора-директор Стоян Митев Колев 09.08.2016г. 469 от 09.08.2016 г. и 470 от 09.08.2016 г.
ОУ "Просвета",с.Тъжа, община Павел баня-директор Наталия Веселинова Каракоева-Бомбева 13.07.2017г. 502 от 13.07.2017 г. и 503 от 13.07.2017 г.
ОУ "Кулата",гр.Казанлък, община Казанлък-директор Теодора Благовестова Бакалова 19.04.2017г. 492 от 19.04.2017 г. и 493 от 19.04.2017 г.
ОУ "Св.св.Кирил и Методий",с.Дъбово, община Мъглиж-директор Даниела Димчева Петрова 03.12.2015г. 423 от 03.12.2015 г. и 424 от 03.12.2015 г.
ОУ "Хр.Ботев",с.Ягода, община Мъглиж-директор Мариана Димитрова Бижева 15.09.2016г. 477 от 15.09.2016 г. и 478 от 15.09.2016 г.
ОУ"Н. Вапцаров",гр.Казанлък, община Казанлък-директор Цвета Денева Коева - Милева 15.09.2016г. 479 от 15.09.2016 г. и 480 от 15.09.2016 г.
ОУ "Св.Св. Кирил и Методий",гр.Шипка, община Казанлък-директор Невена Мачева Колева 11.08.2015г. 389 от 11.08.2015 г. и 390 от 11.08.2015 г.
ОУ"В. Левски", с.Гита, община Чирпан - директор Николай Недев Койнов 01.09.2017г. 510 от 01.09.2017 г. и 511 от 01.09.2017 г.
ОУ "Бойчо Русев", с. Преславен, община Стара Загора - директор Анелия Петкова Буюклиева 21.01.2014г. 339 от 21.01.2014 г. и 340 от 21.01.2014 г.
ОУ "Христо Ботев", с. Горно Ботево, община Стара Загора - директор Лилия Михайлова Ангелова 21.01.2014г. 335 от 21.01.2014 г. и 336 от 21.01.2014 г.
СУ "Васил Левски", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Лина Георгиева Борисова 21.01.2014г. 333 от 21.01.2014 г. и 334 от 21.01.2014 г.
СУ "Христо Ботев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Александър Нейков Буров 21.01.2014г. 331 от 21.01.2014 г. и 332 от 21.01.2014 г.
ОУ "Кирил и Методий", с. Свобода, община Чирпан - директор Красимира Петрова Славчева 14.07.2014г. 351 от 14.07.2014 г. и 352 от 14.07.2014 г.
ОУ "Христо Ботев", с. Александрово, община Павел баня - директор Донка Бонева Миткова 14.07.2014г. 355 от 14.07.2014 г. и 356 от 14.07.2014 г.
ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Търничени, община Павел баня - директор Катерина Боянова Влаева 14.07.2014г. 353 от 14.07.2014 г. и 354 от 14.07.2014 г.
ХІ ОУ "Николай Лилиев", гр. Стара Загора, община Стара Загора-директор Мариета Христова Петрова 01.02.2013г. 307 от 01.02.2013 г. 308 от 01.02.2013 г.
ІІ ОУ "П. Р. Славейков", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Милена Желязкова Желязкова 31.01.2013г. 305 от 31.01.2013 г. и 306 от 31.01.2013 г.
НУ "Зора", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Ваня Борисова Георгиева 31.01.2013г. 303 от 31.01.2013 г. и 304 от 31.01.2013 г.
ОУ "Д-р Петър Берон", с. Мирово, община Братя Даскалови - директор Валентина Драганова Паунова 31.01.2013г. 301 от 31.01.2013 г. и 302 от 31.01.2013 г.
НУ "Бр.Жекови", с. Елхово, община Николаево - директор Катя Златева Колева 17.11.2015г. 419 от 17.11.2015 г. и 420 от 17.01.2015 г.
НУ "Кольо Ганчев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Галина Колева Петкова 31.01.2013г. 297 от 31.01.2013 г. и 298 от 31.01.2013 г.
ОУ"Св. Паисий Хилендарски", с. Хаджидимитрово, община Казанлък - директор Иванка Дунева Иванова 31.07.2012г. 256 от 31.07.2012 г.
Спортно училище Тодор Каблешков", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Димо Динев Неделчев 30.07.2012г. 260 от 31.07.2012 г.
СУ "Екзарх Антим І", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Радиана Стефанова Стефанова 30.07.2012г. 261 от 31.07.2012 г.
ГПЧЕ "Ромен Ролан", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Теодора Господинова Николова 30.07.2012г. 259 от 31.07.2012 г.
ОУ "Георги Райчев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Николай Димов Широв 01.08.2012г. 263 от 01.08.2012 г.
СУ "Христо Ботев",с.Братя Даскалови, община Братя Даскалови-директор Калина Нанева Беличева 01.08.2017г. 506 от 01.08.2017 г. и 507 от 01.08.2017 г.
ОУ "Христо Ботев", с. Оризово, община Братя Даскалови - директор Теодора Драгиева Иванова 31.07.2012г. 258 от 31.07.2012 г.
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Кънчево, община Казанлък - директор Албена Сашкова Кръстева 01.09.2016г. 475 от 01.09.2016 г. и 476 от 01.09.2016 г.
ОУ "Христо Ботев", с. Опан, община Опан - директор Златина Стоянова Инджова 19.09.2011г. 239 от 19.09.2011 г.
Търговска гимназия "Княз Симеон Търновски", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Снежана Танева Танева 19.09.2011г. 238 от 19.09.2011 г.
НУ "Св. Кл. Охридски", гр. Чирпан, община Чирпан - директор Марияна Манолова Кривошапкова 27.07.2010г. 192 от 27.07.2010 г.
ПГ по РХ, гр. Павел баня, община Павел баня - директор Даниела Христова Андонова 19.09.2011г. 240 от 19.09.2011 г.
ОУ "Христо Ботев", с. Хрищени, община Стара Загора - директор Катерина Райчева Атанасова 08.12.2015г. 427 от 08.12.2015 г. и 428 от 08.12.2015 г.
ППМГ "Никола Обрешков", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Красимир Михайлов Дамянов 26.07.2010г. 186 от 26.07.2010 г.
ОУ "П.К.Яворов", с. Гранит, община Братя Даскалови - директор Сребка Недева Проданова 26.07.2010г. 200 от 30.07.2010 г.
ОУ "Георги Кирков", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Любомира Михайлова Абдишева 29.07.2010г. 197 от 30.07.2010 г.
ПГЕЕ, гр. Гълъбово, община Гълъбово - директор Петронка Георгиева Цветковска 26.07.2010г. 196 от 30.07.2010 г.
ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Цветолина Кънчева Симеонова 05.01.2009г. 32 от 13.01.2009 г. и 110 от 29.01.2009 г.
СУ "Христо Ботев", гр. Павел баня, община Павел баня - директор Ганка Кънева Гогова 15.01.2009г. 48 от 20.01.2009 г.
XII ОУ "Стефан Караджа", гр. Стара Загора, община Стара Загора-директор Стефан Желев Желев 11.08.2015г. 391 от 11.08.2015 г. и 392 от 11.08.2015 г.
ОУ "Мати Болгария", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Пепа Димитрова Дукова 09.01.2009г. 7 от 12.01.2009 г.
СУ "П. К. Яворов", гр. Чирпан, община Чирпан-директор Трифон Найденов Йорданов 08.12.2015г. 425 от 08.12.2015 г. и 426 от 08.12.2015 г.
ОУ "Генерал Скобелев", с. Скобелево, община Павел баня - директор Донка Петрова Попова 06.01.2009г. 101 от 28.01.2009 г.
Профилирана гимназия "Акад. П. Стайнов", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Нели Йовчева Пенчева 05.01.2009г. 5 от 12.01.2009 г.
ППМГ "Гео Милев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Николина Вълчева Куличева 26.07.2010г. 185 от 26.07.2010 г.
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Чирпан, община Чирпан - директор Мария Павлова Ходжева 08.01.2009г. 12 от 12.01.2009 г.
ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Иван Сотиров Тишев 01.04.2016г. 455 от 01.04.2016 г. и 456 от 01.04.2016 г.
ПГ "Атанас Дамянов", гр. Николаево, община Николаево - директор Петко Пеев Петков 03.11.2015г. 413 от 03.11.2015 г. и 414 от 03.11.2015 г.
СУ "Железник", гр. Стара Загора, община Стара Загора-директор Петя Богомилова Лазарова 03.09.2015г. 399 от 03.09.2015 г. и 400 от 03.09.2015 г.
Вечерно СУ "Захари Стоянов", гр. Стара Загора, община Стара Загора-директор Мима Бончева Енева 10.01.2009г. 19 от 12.01.2009 г.
ОУ "Кирил Христов", гр. Стара Загора, община Стара Загора-директор Господин Вълев Балъкчиев 07.01.2009г. 21 от 12.01.2009 г.
І ОУ "Георги Бакалов", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Димитрина Тенева Димитрова-Тимофеева 19.09.2011г. 236 от 19.09.2011 г.
V ОУ "Митьо Станев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Цонка Иванова Николова 26.07.2010г. 187 от 26.07.2010 г.
СУ "Васил Левски", гр. Гълъбово, община Гълъбово - директор Нели Иванова Кючукова 13.01.2009г. 31 от 13.01.2009 г.
ОУ "Кирил и Методий", с. Копринка, община Казанлък - директор Мария Минчева Божилова 12.01.2009г. 35 от 15.01.2009 г.
ОУ "Д-р Петър Берон", с. Шейново, община Казанлък - директор Младен Стефанов Манчев 09.01.2009г. 37 от 16.01.2009 г.
ОУ "Самара", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Красимир Косев Кънев 19.01.2009г. 41 от 19.01.2009 г.
ОУ "Иван Мирчев", с. Дълбоки, община Стара Загора - директор Даринка Вълчева Иванова 01.09.2015г. 397 от 01.09.2015 г. и 398 от 01.09.2015 г.
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Сърнево, община Раднево - директор Ени Любенова Стоянова 19.01.2009г. 44 от 19.01.2009 г.
ОУ "Христо Ботев", с. Енина, община Казанлък - директор Детелина Желева Начева 09.01.2009г. 46 от 19.01.2009 г.
ОУ "Св. Климент Охридски", с. Горно Черковище, община Казанлък - директор Гинка Вълкова Желязкова 19.01.2009г. 51 от 21.01.2009 г.
СУ "Гео Милев", гр. Раднево, община Раднево - директор Иван Боев Пейчев 21.01.2009г. 52 от 21.01.2009 г.
VI OУ "Св. Никола", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Дарина Николова Гайдарова 04.01.2016г. 433 от 04.01.2016 г. и 434 от 04.01.2016 г.
ОУ "Христо Ботев", с. Загоре, община Стара Загора - директор Дияна Христова Панайотова 11.09.2017г. 516 от 11.09.2017 г. и 517 от 11.09.2017 г.
НУ "Димитър Благоев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Жана Пенчева Минчева 21.01.2009г. 56 от 22.01.2009 г. и 350 от 10.04.2014 г.
ІІ ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Раднево, община Раднево - директор Милена Петкова Димитрова 23.01.2009г. 58 от 22.01.2009 г.
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Николаево, община Николаево - директор Венина Димитрова Цонкова 14.08.2017г. 508 от 14.08.2017 г. и 509 от 14.08.2017 г.
ОУ "Антон Страшимиров", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Валерий Димитров Попов 12.10.2015г. 405 от 12.10.2015 г. и 406 от 12.10.2015 г.
ОУ "Н. Й. Вапцаров", с. Габарево, община Павел баня - директор Пенка Николова Валерова 20.01.2009г. 69 от 23.01.2009 г.
XIII ОУ "Св.Паисий Хилендарски", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Иво Николов Радков 02.11.2015г. 407 от 02.11.2015 г. и 408 от 02.11.2015 г.
ОУ "Поп Минчо", с. Коларово, община Раднево - директор Нели Славчева Петрова 23.01.2009г. 74 от 23.01.2009 г.
ОУ "Георги Бенковски", с. Манолово, община Павел баня - директор Даниела Ганчева Иванова 01.09.2017г. 512 от 01.09.2017 г. и 513 от 01.09.2017 г.
ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън, община Казанлък - директор Мария Ангелова Кафалиева 01.09.2017г. 514 от 01.09.2017 г. и 515 от 01.09.2017 г.
ІІ ОУ "Христо Ботев", гр. Гълъбово, община Гълъбово - директор Димитричка Василева Жекова 26.01.2009г. 79 от 26.01.2009 г.
І ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Гълъбово, община Гълъбово - директор Теодора Желева Желева 03.11.2015г. 411 от 03.11.2015 г. и 412 от 03.11.2015 г.
ОУ "Васил Левски", гр. Чирпан, община Чирпан - директор Киро Пенев Пенев 08.01.2009г. 88 от 27.01.2009 г.
ОУ "Г. С. Раковски", с. Партизанин, община Братя Даскалови - директор Димитър Милев Димитров 20.01.2009г. 90 от 27.01.2009 г.
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Ветрен, община Мъглиж - директор Пенка Атанасова Стоянова 27.07.2010г. 195 от 27.07.2010 г.
СУ "Иван Вазов", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Елка Манолова Хънтова 02.11.2015г. 409 от 02.11.2015 г. и 410 от 02.11.2015 г.
IX ОУ "Веселин Ханчев", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Славейка Георгиева Проданова 27.01.2009г. 94 от 28.01.2009 г.
ОУ "Чудомир", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Донка Ненова Севданска 27.01.2009г. 97 от 28.01.2009 г.
НУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Зимница, община Мъглиж - директор Андриана Иванова Белчева 15.01.2016г. 437 от 15.01.2016 г. и 438 от 15.01.2016 г.
ОУ "Христо Ботев", с. Осетеново, община Павел баня - директор Асен Рафаилов Лелчев 18.02.2009г. 142 от 18.02.2009 г.
I ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Раднево, община Раднево - директор Желязко Бонев Богданов 28.01.2009г. 102 от 28.01.2009 г.
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Обручище, община Гълъбово - директор Илина Гочева Генова 27.01.2009г. 109 от 29.01.2009 г.
ОУ "Христо Ботев", гр. Мъглиж, община Мъглиж - директор Наньо Димитров Нанев 29.01.2009г. 113 от 29.01.2009 г.
ОУ "Васил Левски", с. Бузовград, община Казанлък - директор Тодорина Стефанова Стефанова 28.01.2009г. 114 от 30.01.2009 г.
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ръжена, община Казанлък - директор Нанка Димова Арнаудова 30.01.2009г. 119 от 30.01.2009 г.
СУ "Максим Горки", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Мариана Недялкова Пенчева-Абединова 30.01.2009г. 120 от 30.01.2009 г.
НУ "Васил Левски", с. Едрево, община Николаево - директор Искра Пасева Георгиева 13.11.2017г. 522 от 13.11.2017 г. и 523 от 13.11.2017 г.
НУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Нова махала, община Николаево - директор Димитринка Атанасова Цветкова 20.03.2017г. 487 от 17.02.2017 г. и 488 от 17.02.2017 г.
ОУ "Христо Смирненски", с. Тулово, община Мъглиж - директор Татяна Неделчева Цанекова 11.02.2009г. 128 от 11.02.2009 г.
СУ "Христо Смирненски", гр. Стара Загора, община Стара Загора - директор Пенка Атанасова Трандева - Рибарска 11.02.2009г. 133 от 12.02.2009 г.
ОУ "Христо Ботев", с. Братя Кунчеви, община Стара Загора - директор Светла Димитрова Монева 12.02.2009г. 134 от 12.02.2009 г.
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Паничерево, община Гурково - директор Радка Стойкова Георгиева 16.02.2009г. 137 от 16.02.2009 г.
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Черна гора, община Братя Даскалови - директор Анета Стефанова Делчева 16.02.2009г. 138 от 16.02.2009 г.
ОУ "Кулата", гр. Казанлък, община Казанлък - директор Донка Димова Симеонова 18.12.2015г. 431 от 18.12.2015 г. и 432 от 18.12.2015 г.
ОУ "Васил Левски", с. Горно Сахране, община Павел баня - директор Красимира Василева Добрева 27.07.2010г. 193 от 27.07.2010 г.
ОУ " Отец Паисий", с. Зетьово, община Чирпан - директор Пенка Иванова Димова 27.07.2010г. 194 от 27.07.2010 г.
ОУ "Д-р Петър Берон", с. Овощник, община Казанлък - директор Румена Пенчева Петрова 24.07.2017г. 504 от 24.07.2017 г. и 505 от 24.07.2017 г.
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Хан Аспарухово, община Стара Загора - директор Белина Колева Вълева 08.12.2015г. 429 от 08.12.2015 г. и 430 от 08.12.2015 г.
СУ "Христо Смирненски", гр. Гурково, община Гурково - директор Лальо Христов Лалев 29.07.2009г. 148 от 29.07.2009 г.