Текущи съобщения от раздел "Актове в изпълнение на правомощията на началника на РУО"

Относно: Експерт: Прикачен файл

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СТАРА ЗАГОРА 

Вангелова, Галина изтегли

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СТАРА ЗАГОРА

Вангелова, Галина изтегли

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА   ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СТАРА ЗАГОРА

Вангелова, Галина изтегли

Заповед № 184/06.04.2017 г. на началника на РУО – Стара Загора за определяне на Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване на интернет страницата на администрацията за сферата на дейност на РУО – Стара Загора през 2017 г. и списъка към нея.

Славова, Марияна изтегли

Заповеди за разрешаване ползването на различни видове отпуски на директори на държавните и общински училища, държавни неспециализирани училища, самостоятелни общежития, астрономически обсерватории, регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на работещите в РУО държавни служители и служители по трудови правоотношения

Славова, Марияна

Заповеди за допълнителни трудови възнаграждения на директори на общински училища, държавни неспециализирани училища, самостоятелни общежития, астрономически обсерватории и РЦПППО

Славова, Марияна

Заповеди за учебни часове над минималната норма задължителна преподавателска работа на директори на общински училища и държавни неспециализирани училища

Славова, Марияна

Заповед за работно облекло на служителите на РУО, работещи по трудови правоотношения

Славова, Марияна
Брой страници: 2